IPMS Polska

IPMS Polska-Poland

International Plastic Modellers Society powstało w Wielkiej Brytanii w 1963 roku i jest obecnie najliczniejszą organizacją o zasięgu ogólnoświatowym, zrzeszającą modelarzy redukcyjnych (plastikowych). Opiera się na aktywności indywidualnych członków zrzeszających się w lokalnych klubach IPMS i SIG-ach - Grupach Specjalnego Zainteresowania o zróżnicowanym stopniu sformalizowania prawnego - od grup działających wyłącznie na zasadzie towarzystw koleżeńskich, do stowarzyszeń mających osobowość prawną, realizujących określone zobowiązania statutowe, wynikające z obowiązujących w danym kraju przepisów o powoływaniu organizacji społecznych i użyteczności publicznej. Niezależnie od poziomu sformalizowania działalności, podstawowe założenie programowe IPMS ujęte zostało w haśle „Przez modelarzy - dla modelarzy”, które jest jednocześnie jego dewizą. Naczelną rolą IPMS jest propagowanie różnych form modelarstwa redukcyjnego (plastikowego) w społecznościach lokalnych, a także promocja krajowej aktywności modelarskiej na forum międzynarodowym. Jeśli jesteś zainteresowany modelarstwem redukcyjnym, spotkasz tu ludzi o podobnych poglądach.

Cele i zadania IPMS Polska

  1. IPMS Polska, nawiązujących do najlepszych tradycji i osiągnięć międzynarodowego ruchu zrzeszającego miłośników modeli redukcyjnych, stawia sobie za cel nadrzędny zrzeszanie w swych szeregach wszystkich pasjonatów tej dziedziny modelarstwa, niezależnie od posiadanej wiedzy, umiejętności i osiągnięć.
  2. IPMS Polska pragnie w naturalny sposób promować najbardziej ambitne formy modelarstwa redukcyjnego, nie znaczy to jednak, że ogranicza się tylko do tych form. Ze szczególnym naciskiem podkreśla się, że w IPMS Polska jest miejsce zarówno dla hobbysty budującego modele z zestawów dla przyjemności i relaksu, jak i dla tych osób, dla których modelarstwo jest formą ekspresji ambicji twórczych i sportowych.
  3. IPMS Polska nie ustanawia żadnych minimalnych standardów umiejętności modelarskich. Wszystko, czego potrzebujesz aby być członkiem IPMS to chęć budowy modeli i traktowanie tego zajęcia jako hobby i opłacenie składki członkowskiej, której wysokość ustalana jest każdorazowo podczas Walnych Zgromadzeń członków tej organizacji. Aktualna składka członkowska wynosi 100 zł na rok.
  4. IPMS Polska przede wszystkim propaguje możliwość publicznego prezentowania własnego dorobku i osiągnięć podczas wystaw modelarskich, a także bezpośrednią wymianę doświadczeń. Uznaje i wspiera również wszelkie formy rywalizacji pomiędzy modelarzami, realizowane w konkursach i festiwalach modelarskich.
  5. IPMS Polska stawia sobie również za cel ułatwienie nawiązywania kontaktów modelarzy zagranicznych z modelarzami polskimi, zarówno w sferze wirtualnej, jak i w zakresie osobistego udziału w konkretnych imprezach modelarskich odbywających się w Polsce. Na ten drugi rodzaj kontaktów kładzie się szczególny nacisk – sfera wirtualna ma służyć do nawiązywania osobistych kontaktów, a nie zastępować je.
  6. Działające już w Polsce kluby i organizacje modelarskie, a także osoby prywatne, nie zrzeszone w żadnej organizacji modelarskiej mogą wspierać działalność
  7. IPMS Polska na zasadzie pełnej dobrowolności i w zakresie odpowiadającym ich możliwościom. Najprostszą jego postacią jest czynne uczestnictwo w IPMS Polska.
  8. Przynależność do IPMS Polska nie stanowi jakiejkolwiek przeszkody dla działalności w innych organizacjach i stowarzyszeniach modelarskich.
  9. IPMS Polska ułatwia kontakty pomiędzy modelarzami zamieszkującymi określony region naszego kraju w celu stworzenia własnego, lokalnego oddziału IPMS.

Grupy Specjalnego Zainteresowania (SIG's)

Są to niezależne grupy, zazwyczaj zrzeszające modelarzy zainteresowanych konkretnym tematem z zakresu wszystkich rodzajów modelarstwa redukcyjnego, np.: wybranym okresem historycznym, historią określonego statku powietrznego, rozwojem techniki bojowej w danym obszarze działań bojowych etc., etc.

Przynależność do SIG nie stoi na przeszkodzie w indywidualnej działalności w ramach IPMS Polska.

Opracowanie dla IPMS Polska: Andrzej Ziober

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour