IPMS Polska

Zarząd IPMS Polska

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia Członkowie Zarządu wybierani są przez Walne Zgromadzenie na dwuletnią kadencję. Zarząd ma prawo dokooptować dodatkowe osoby w celu zapewnienia pomocy przy realizacji zadań specjalnych (np. do organizacji konkursów lub wystaw oraz innych form publicznej działalności stowarzyszenia).

Z członkami Zarządu IPMS Polska mogą kontaktować się wszyscy członkowie IPMS Polska poprzez media społecznościowe, pocztę elektroniczną lub osobiście w trakcie imprez modelarskich .

Od 07.09.2019 r w skład Zarządu IPMS Polska wchodzą:

Prezes Stowarzyszenia - Piotr Wit

 

Wiceprezes, Sekretarz Stowarzyszenia – Andrzej Ligocki

 

Skarbnik Stowarzyszenia – Tomasz Mańkowski

 

 

Do dnia 07.09.2019 r w skład Zarządu IPMS Polska wchodzili:

Prezes Stowarzyszenia - Krzysztof Koza

 

Wiceprezes, Skarbnik Stowarzyszenia - Marcin Chruścielewski

 

Sekretarz Stowarzyszenia – Jacek Nabiałek

 

 

Prosimy pamiętać, iż powyższe osoby są wolontariuszami i mają szereg życiowych obowiązków, co może skutkować opóźnieniami w odpowiedzi na przesłane Zarządowi pytania lub sugestie.

 

Polskie Kluby IPMS

Facebook

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour